Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN SANCHIC
 
 Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SanChic verwerkt van haar klanten.
 
 Indien je klant wordt van SanChic, of om een andere reden persoonsgegevens aan SanChic verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
 
 Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je persoonlijke administratie.
 
 1. Verantwoordelijke
 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
 
 Sanne van Heesch eigenaresse van Schoonheidssalon SanChic
 
 De Saren 16
 
 5235AL
 
 ‘S-Hertogenbosch
 
 [email protected]
 
 KVK 77961838
 
 2. Welke gegevens verwerkt SanChic en voor welk doel
 2.1         De volgende persoonsgegevens verwerkt:
 
 a) voor- en achternaam, geboortedatum
 
 b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 
 c) telefoonnummer, e-mailadres,
 
 d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 
 e) voor- en na foto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
 doeleinden:
 
 a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over 
 afspraken en de eventuele annulering daarvan.
 
 b) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 
 c) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.
 
 E-mail berichtgeving:
 
 Schoonheidssalon SanChic gebruikt naam- en e-mail gegevens voor het bevestigen, herinneren of annuleren van de afspraak.
  
 3. Bewaartermijnen
 SanChic verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 4.1                Ter bescherming van je persoonsgegevens werkt SanChic met een online beveiligd programma wat beveiligd is met een wachtwoord.
 
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 5.1         Via de eigenaresse van SanChic kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SanChic zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 
 5.2         Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
 
 5.3         Indien je klachten hebt over de wijze waarop SanChic je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de eigenaresse van SanChic.
 
 5.4         Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon SanChic of via [email protected]
 
 

6. Wijzigingen
 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.